شاتون (گل‌آذین)

گل‌آذین شاتون یا گل‌آذین دُم‌گربه‌ای در درختان چوبی دیده می‌شود و در آن گل‌های نر یا ماده به صورت فشرده به هم در روی محور گل قرار می‌گیرند و در کنار برگک‌ها و برگک‌های فرعی در حول محور گل‌آذین جای دارند. خوشه گل باریک و استوانه‌ای شکل (یک گل‌آذین خوشه‌ای) با گل‌برگ‌های نامشخص یا بدون گلبرگ است، که توسط باد (آنموفیلی) یا گاهی‌اوقات توسط حشرات گرده‌افشانی می‌شود. (مانند بید).این گل‌آذین سنبله‌ای و زود‌افت است .

در بسیاری از این گیاهان تنها گل‌های نر گل‌آذین دُم‌گربه‌ای را تشکیل می دهند و گل‌های ماده منفرد(فندق، بلوط)، مخروطی (توسکا) یا نوع دیگری (توت) هستند. در گیاهان دیگر (مانند صنوبر) هر دو گل نر و ماده در گل‌آذین قرار می گیرند.

گیاهانی که گل‌آذین دُم‌گربه‌ای دارند شامل درختان و درختچه‌های بسیار دیگری مثل توس، سردۀ بید،گردوی گرمسیری و شاه‌بلوط می‌شوند.

منابع

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.