ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده

پیش از افزودن یادبودها (رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها) به نکات زیر توجه کنید:

  1. برای افراد مواردی را به یادبودها بیافزائید که آن فرد مقاله‌اش حداقل ۱۰–۱۵ میان‌ویکی داشته باشد (طبق عرف انتخاب دیگر یادبودها)
  2. یادبودها در سه بخش «میلادی»، «جلالی» و «قمری» ذخیره شده‌اند و به دلیل همسان نبودن روزهای این سه گاهشمار آنها را به صورت جداگانه قرار دادیم.
  3. برای افراد از القاب استفاده نکنید.
  4. هر کدام از یادبودهای جلالی و قمری در سه صفحهٔ جداگانه برای رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها وجود دارند و اگر قصد ویرایش دارید باید هر کدام را جداگانه ویرایش کنید.
  5. برای جلوگیری از خراب شدن ساختار صفحهٔ اصلی، تعداد یادبودهای برگزیده (رویدادها، زادروزها، درگذشت‌ها) برای هر سه گاهشمار در مجموع نباید بیش از ۲۱ مورد باشد. (به عنوان مثال: یادبود امروز که در پایین مشاهده می‌کنید، نباید بیش از ۲۱ مورد باشد)
  6. برای ویرایش یادبودهای برگزیده جلالی و قمری به وپ:یادبودهای برگزیده/جلالی و وپ:یادبودهای برگزیده/قمری مراجعه نمایید.
Bundesarchiv Bild 183-H1216-0500-002, Adolf Hitler.jpg

روز اول رضوان (بهائیت، ۲۰۲۰)؛ ۴۲۰ (فرهنگ ماری‌جوانا)

رویدادها
زادروزها
درگذشت‌ها


ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

راهنمای ویرایش یادبودهای برگزیده
امروز سه‌شنبه، ۲۰ آوریل، ۲۰۲۱ است؛ الان ‏۱۶:۳۹ (UTC) می‌باشد.

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ ژانویه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ فوریه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ مارس

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ آوریل

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ مه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ژوئن

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ ژوئیه

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ اوت

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ سپتامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ اکتبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ نوامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۴ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۵ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۶ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۷ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۸ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۹ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۰ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۱ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۲ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۳ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۴ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۵ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۶ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۷ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۸ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۱۹ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۰ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۱ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۲ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۳ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۴ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۵ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۶ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۷ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۸ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۲۹ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۰ دسامبر

ویکی‌پدیا:یادبودهای برگزیده/۳۱ دسامبر


ژانویه - فوریه - مارس - آوریل - مه - ژوئن - ژوئیه - اوت - سپتامبر - اکتبر - نوامبر - دسامبر

راهنمای ویرایش یادبودهای برگزیده

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.